خدمات آنلاین مالیاتی | پایش حساب

صورت های مالی اساسی

دریافت مشاوره مالیاتی

بهترین زمان جهت مشاوره مالیاتی و موفقیت و اعمال مالیات عادلانه برای شما قبل از اظهارنامه مالیاتی شما می باشد حال قبل از هر نوع درخواستی جهت مشاوره مالیاتی مستندات و دلایل خود را برای ما ارسال نمایید

بررسی معافیت های قانونی​ مالیاتی

خدمات الکترونیک مالیاتی

با توجه به جرایم مالیاتی انجام تکالیف قانونی خود را به خدمات الکترونیک مالیاتی ما بسپارید تا در زمان مقرر با اطلاعات ارسالی شما اقدام نماییم و دیگر نگران از دست دادن زمان مقرر قانونی نباشید

مشاوره مالیاتی شرکت ها

اعتراض و تنظیم لایحه مالیاتی

با توجه به مهم بودن مراحل دادرسی مالیاتی و زمانبندی اعتراضات نسبت به ارسال دلایل و مدارک مثبته خود اقدام نمایید تا لایحه مالیاتی با دلایل و مستندات کافی جهت اعتراض مالیاتی خود مطرح نمایید.

درخواست مشاوره مالیاتی

جهت درخواست مشاوره مالیاتی و پذیرش وکالت مالیاتی ابتدا سعی نمایید نسبت به ارسال مدارک و مستندات خود به صورت پیوست آگاه نموده تا بتوانیم راهنمایی مناسب تری نسبت به فرآیند کاری و مراحل دادرسی در اختیار داشته باشیم و همکاران ماپس از جمع آوری و بررسی پرونده با شما تماس حاصل میکنند پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما متشکریم