فروشگاه

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱

افزایش حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان از فروردین ۱۴۰۱ (نامه شماره ۱۷۰۵۷۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
پایش حساب ارائه دهنده خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیات

اگر بدون عضویت خرید کرده‌اید، لطفا با ایمیل وارد شوید.