جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فایل اکسل خام صورت های مالی شرکت بازرگانی

سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌ های مستقیم، لیست شرکت های مشمول حسابرسی در سال ۱۴۰۲ را به همراه اشخاص حقیقی مشمول حسابرسی، منتشر کرد. در اجرا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴