جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حقوق کارگران برای سال 1402

رقم سبد معیشت کارگران تغییر کرد: ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که پیش‌تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان اعلام شده بود. […]