جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۲

حداقل حقوق کارگران مشخص شد ️نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعت‌ها چانه‌زنی به پایان رسید و طبق مصوبه، حداقل حقوق کارگران ۲۷ درصد و سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش یافت. ️بر این اساس حداقل دستمزد از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان افزایش یافت و با […]