جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تهیه و تنظیم صورت های مالی

سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌ های مستقیم، لیست شرکت های مشمول حسابرسی در سال ۱۴۰۲ را به همراه اشخاص حقیقی مشمول حسابرسی، منتشر کرد. در اجرا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ ، علاوه بر شرکت ­های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده‌ واحده «قانون استفاده از خدمات […]