برچسب: افزایش حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان از فروردین ۱۴۰۱ (نامه شماره ۱۷۰۵۷۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)