جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سامانه تهیه صورتهای مالی اساسی

به سامانه تهیه صورتهای مالی من خوش آمدید
راهنمای استفاده:
شما می بایست در طی مراحل بعدی به سؤالات و مستندات خواسته شده پاسخ دهید.
پس از ارسال مدراک و مستندات فوق ، صورتهای مالی اساسی شما کمتر از ۳ روز آماده می شود.
اهم مدارک مورد نیاز  سامانه تهیه صورتهای مالی اساسی در حالات زیر دسته بندی شده اند:
اطلاعات عمومی:
 • آگهی تاسیس
 • اساسنامه شرکت
 • لیست سهامداران
 • فایل اکسل صورت سود و زیان
 • فایل اظهارنامه عملکرد سال جاری
 • گردش مواد و محصول در قالب فایل اکسل
مدارک مربوط به افشا یادداشتهای توضیحی در صورت وضعیت:
اطلاعات ذیل  افشای یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی را پوشش می دهد.
 • فروش به تفکیک محصول
 • فروش به تفکیک مشتریان
 • خرید به تفکیک تامین کننده
 • خرید به تفکیک کالا و مواد
 • جدول استهلاک دارایی ها
 • مدارک مربوط به پیش دریافتها و پیش پرداختها
 • میزان تسویه بدهی ها و مطالبات تا تاریخ تهیه صورت های مالی
 • قرارداد تسهیلات و جدول تسهیلات به تفکیک بانک ها و بهره

مشتاق گفتگو با شما هستیم

تهیه صورتهای مالی اساسی

به همراه یادداشت های توضیحی
۲.۵
۲ میلیون تومان
 • پشتیبانی به مدت یک ماه
 • ارائه فایل اکسل
 • با امکان ویرایش مجدد
تخفیف ویژه