جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چقدر می توانیم تراکنش بانکی داشته باشیم؟ کارت به کارت محدود شد!

4.5
(8)

در این نوشته شما می خوانید

Bank transaction processing

در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

مالیات کارت به کارت و تراکنش بانکی ، 200 تراکنش در ماه

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نشده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.

ریسک تجاری (مالیاتی) شدن حساب‌های شخصی:

در صورتی که تراکنش های ورودی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ مورد و همچنین بیشتر از ۳۵ میلیون تومان باشد، حساب شخصی فرد به تجاری تبدیل می‌شود.

ممنوعیت و محدودیت کارت به کارت:

برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی، محدودیت ورودی تعداد کارت به کارت ماهانه برای تمام کارت ها و حساب های بانکی هر فرد، حداکثر ۲۰۰ مورد یا جمع ورودی حاصل از انتقال کارت به کارت نباید بیشتر از یک میلیارد تومان باشد.

مالیات تراکنش بانکی چیست؟

مالیات تراکنش بانکی یکی از مباحث مهم در عرصه مالیات و اقتصاد است. اینگونه مالیات ممکن است بر اساس انواع مختلف تراکنش‌های بانکی محاسبه شود، از جمله واریز و برداشت‌های نقدی یا تراکنش‌های الکترونیکی مانند انتقال وجه و پرداخت‌های اینترنتی. همان‌طور که سازمان امور مالیاتی پیش از این نیز اعلام کرده بود، مبنای محاسبه مالیات بررسی تراکنش‌های حساب‌های تجاری است.

مالیات بر تراکنش‌های بانکی

مالیات بر تراکنش‌های بانکی و مالی معمولاً به تعداد و مقدار پرداخت‌های الکترونیکی، انتقال‌های وجه، خرید و فروش سهام و دیگر ابزارهای مالی اشاره دارد. اینگونه مالیات‌ها به منظور کنترل جریان‌های مالی، جلوگیری از پولشویی و حفظ شفافیت مالی اعمال می‌شوند.

نحوه محاسبه و پرداخت مالیات تراکنش بانکی طبق قانون جدید ۱۴۰۲

به دلیل اهمیت نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی، سازمان امور مالیاتی دستورالعملی صادر کرد که تمام واریزی های بانکی (گردش بستانکاری صورتحساب بانک) دلیلی بر درآمد مؤدی نیست، تراکنش های بانکی مؤدیان پس از پالایش و در صورتی که میزان تراکنش های بانکی نامشخص یا مشکوک بیشتر از حد نصاب باشد، از مؤدی دعوت می گردد تا با ارائه برگ تشخیص برآوردی به ایشان، نسبت به رفع ابهام از موارد نامشخص اقدام نماید.

اما نکته حائز اهمیت الزام به آگاهی مؤدیان از نحوه برخورد با فرایند رسیدگی به تراکنش های بانکی است که مودیان در در زمان مراجعه به سازمان امور مالیاتی لوح فشرده ی حاوی تراکنش های نامشخص را دریافت می کنند و طی یک ماه مهلت دارند تا نسبت به مشخص کردن مواردی که مشمول مالیات نیست، به علاوه ارائه مستندات لازم به منظور مشخص شدن تراکنش های بانکی مشکوک اقدام کنند و درخواست رسیدگی مجدد را داشته باشند.

انواع حالات رسیدگی به تراکنش های بانکی چگونه است؟

۱. مالیات تراکنش بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پرونده در نظام مالیاتی

چنانچه تراکنش های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور نظر کمیته، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه ویژه رسیدگی به تراکنش های بانکی قرار گیرد.

۲. اشخاص حقیقی دارای بیش از یک پرونده مالیاتی

چنانچه تراکنش های بانکی متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل سازمان امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه ویژه رسیدگی به تراکنش های بانکی قرار گیرد.

۳. اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی

چنانچه تراکنش های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور کمیته، در اختیار گروه ویژه رسیدگی به تراکنش های بانکی قرار گیرد.

۴. تراکنش های بانکی متعلق به اشخاص دیگر ، شخصی که مدعی است این تراکنش ها مربوط به شخص دیگری است

چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد.

حالات رسیدگی به تراکنش بانکی

مالیات بر تراکنش بانکی چطور ، چگونه محاسبه می شود؟

طبق بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰، دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی صادر شد که برخی از مبادلات مالی جنبه درآمدی ندارند که شامل موارد زیر باشد:

 1. واریز و برداشت های مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران در صورت ثبت در دفاتر
 2. دریافت ها و پرداخت های حق شارژ
 3. دریافت و پرداخت به بستگان
 4. تسهیلات بانکی
 5. انتقال بین حساب های شخصی یا حساب شرکا
 6. تنخواه داری با تأیید کارفرما
 7. مبادلات مالی تحت عنوان قرض یا ودیعه
 8. خسارت دریافتی از بیمه
 9. گردش مالی ناشی از واسطه گردی به شرطی که درآمد نباشد
 10. درآمدهایی که مالیات آنها پرداخت شده است، مثل درآمد حاصل از فروش ملک یا فروش سهام و واریزی های کمتر از ۱۵ میلیون تومان اشخاص حقیقی برای قبل از سال ۱۳۹۵
حساب های فاقد ماهیت درآمدی جهت رسیدگی به تراکنش بانکی

رسیدگی به تراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵

طبق قانون، مهلت رسیدگی به تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵ تا ۵ سال بعد از پایان سال مالی است؛ به عنوان مثال، اگر شخصی در سال ۱۳۹۵ تراکنش بانکی مشکوک به درآمد داشته باشد، مهلت رسیدگی به آن ۵ سال بعد از پایان خرداد سال ۱۳۹۶ است. اما طبق ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱سازمان امور مالیاتی موظف است تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۵ لغایت پایان ۱۳۹۷ را تا بهمن ۱۴۰۰ رسیدگی نماید و مؤدیانی که گردش بستانکاری ایشان کمتر از ۵ میلیارد تومان است و تاکنون رسیدگی نشده اند، مشمول حسابرسی و رسیدگی مالیاتی نیستند.

تراکنش های بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال

طبق دستورالعمل تراکنش های بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال و الزامات اجرایی که توسط اداره مبارزه با پولشویی ابلاغی به تمام بانک ها، هر یک از بانک ها موظف اند با نظارت بر گردش اشخاص حقیقی و حقوقی غیر فعال، در صورتی که گردش بدهکاری و بستانکاری آنها بیش از حد نصاب های مقرر باشد و اشخاص، اسناد و مدارکی مبنی بر پرونده فعال اقتصادی یا اسناد و مدارکی برای خرید و فروش به بانک ارائه نکنند، بانک ها به صورت مجزا مکلف به ارائه گزارش اشخاص به اداره مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی می باشند.

سقف مالیات تراکنش بانکی

 1. اشخاص فاقد شغل یا بیکار تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در سال
 2. اشخاص فاقد شغل که پرونده مالیاتی فعالی ندارند تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در سال
 3. اشخاص مستمری بگیر از نهادهایی همچون کمیته امام خمینی(ره) تا یک میلیارد تومان در سال
 4. اشخاص بازنشسته که از ارگان های مختلف حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی دریافت می کنند، تا مبلغ دو میلیارد تومان در سال
 5. موارد معاف طبق دستورالعمل اداره مبارزه با پولشویی 
 6. واریز سود ناشی از سپرده های مدت دار
 7. واریز و برداشت اشتباه مؤسسه اعتباری یا بانک
 8. نقل و انتقال بین حساب های شخصی به صورت ساتنا، پایا و سامانه پل یا نقل و انتقال درون بانکی در همان بانک و سایر شعب مربوطه

قانون جدید مالیات حساب بانکی

حساب های بانکی بلند مدت مشمول قانون محدودیت تراکنش های بالای ۵۰۰ میلیون تومان نمی باشد و در مقابل بانک ها یا مؤسسات اعتباری نیز اجازه صدور کارت دریافت یا پرداخت برای حساب های مذکور را ندارند.

دستورالعمل گردش تراکنش بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان

لازم به ذکر است حتی در صورت وجود اسناد و مدارک قابل اتکا دال بر درآمد های مستمر از محل اجاره املاک یا درآمد حاصل از سود دریافتی، بانک ها موظف اند گزارش اشخاص را به بانک مرکزی ارائه نمایند. اما چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون فعالیت، اسناد و مدارک قابل اتکایی به بانک یا مؤسسه اعتباری اعلام نکنند، گزارش ایشان را به اداره مبارزه با پولشویی ارائه نمایند. اما در شرایطی که سوءظن نسبت به پولشویی وجود نداشته باشد، صرفاً گزارش به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد.

شایان ذکر است، که رسیدگی سازمان امور مالیاتی بر اساس تراکنش های پالایش شده صورت بگیرد؛ به عبارت دیگر تراکنش ‎ های بانکی ای که بر اساس بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ جنبه درآمدی ندارند، از گردش بستانکاری صورتحساب بانک کسر و چنانچه پس از اعمال کسورات غیردرآمدی، گردش باقیمانده بیشتر از ۵ میلیارد تومان باشد، تراکنش های بانکی مؤدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی مشاورین پایش حساب

نحوه محاسبه مالیات بر تراکنش بانکی

نحوه محاسبه مالیات درآمد محاسبه شده توسط سازمان امور مالیاتی، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

روش محاسبه مالیات رسیدگی به تراکنش های بانکی

امروزه تشخیص مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی به عنوان یک روش و منبع جدید مالیاتی شناخته می شود اما هدف سازمان امور مالیاتی فقط کسب درآمد مالیاتی نیست و بررسی قانون پولشوئی هم از اهداف رسیدگی به حسابهای بانکی مطرح است.

ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی

ابلاغیه 230/3759/د مورخ 1400/06/31 سازمان امور مالیاتی تراکنش بانکی
ابلاغیه 230/3759/د مورخ 1400/06/31 سازمان امور مالیاتی تراکنش بانکی

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

با کلیک روی ستاره ها از 1 تا 5 امتیاز بدین

میانگین امتیاز 4.5 / 5. تعداد رای : 8

تا حالا کسی نظر نداده! اولین نظر رو ثبت کن!

مدیر سایت

ما در تیم پایش حساب در تلاش هستیم تا بهترین مقالات آموزشی در زمینه حسابداری و مالیات را تهیه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *