جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 استانداردهای حسابرسی جدید ۱۴۰۲ + دانلود PDF

5
(1)

در این نوشته شما می خوانید

 استانداردهای حسابرسی جدید 1402 + دانلود PDF

استانداردهای حسابرسی جدید ۱۴۰۲ – هدف از استاندارد حسابرسی این است که انجام وظایف حسابرسی و گزارشات ارائه شده بر طبق ضوابط و قوانین و مقررات صورت گرفته باشد.

باید توجه داشته باشید برخی از استانداردهای فعلی در سنوات گذشته تجدید نظر شده اند و لزومی نیست که همه ساله تجدید نظر و یا بروز رسانی شوند، با این حال برخی از آنها تغییر یافته اند. استانداردهای درج شده در ذیل آخرین استانداردهای حسابرسی تا سال ۱۴۰۲ هستند، در ادامه میتوانید آنها را دانلود کنید. همچنین میتوانید جدیدترین استانداردهای حسابداری را از طریق این مقاله مشاهده و دانلود کنید.

لیست دانلود استانداردهای‌ حسابرسی جدید ۱۴۰۲ مصوب سازمان

شماره استانداردعنوان استانداردPDF
ساختار کلیدانلود
۰مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبطدانلود
۱کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبطدانلود
۲۰۰اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱دانلود
۲۱۰توافق در خصوص شرایط کار حسابرسی(تجدیدنظر شده ۱۴۰۱)دانلود
۲۲۰کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی-تجدید نظر شده ۱۳۸۶دانلود
۲۳۰مستندات حسابرسی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵دانلود
۲۴۰مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴دانلود
۲۵۰ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴دانلود
۲۶۰اطلاع‌رسانی به ارکان راهبریدانلود
۲۶۵اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجراییدانلود
۳۰۰برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲دانلود
۳۱۵تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳دانلود
۳۲۰اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲دانلود
۳۳۰برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳دانلود
۴۵۰ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسیدانلود
۵۰۰شواهد حسابرسی – تجدیدنظر شده۱۳۹۵دانلود
۵۰۱شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام-تجدیدنظر شده ۱۳۹۵دانلود
۵۰۵تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲دانلود
۵۱۰حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵دانلود
۵۲۰شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵دانلود
۵۳۰نمونه گیری در حسابرسی- تجدینظر شده ۱۳۹۵دانلود
۵۴۰حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲دانلود
۵۵۰اشخاص وابسته – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹دانلود
۵۶۰رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی -تجدید نظر شده۱۳۹۶دانلود
۵۷۰تداوم فعالیت(تجدیدنظر شده ۱۴۰۱)دانلود
۵۸۰تاییدیه کتبی مدیران- تجدیدنظر شده ۱۳۹۶دانلود
۶۰۰ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه – شامل کار حسابرسان بخش – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹دانلود
۶۱۰استفاده از کار حسابرسان داخلی_ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷دانلود
۶۲۰استفاده از کار کارشناس حسابرس- تجدیدنظر شده ۱۳۹۸دانلود
۷۰۰اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورتهای مالی(تجدیدنظر شده ۱۴۰۱)دانلود
۷۰۱اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقلدانلود
۷۰۵اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل(تجدیدنظر شده ۱۴۰۱)دانلود
۷۰۶بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل (تجدیدنظر شده ۱۴۰۱)دانلود
۷۱۰اطلاعات مقایسه‌ایدانلود
۷۲۰مسئولیتهای حسابرس در قبال سایر اطلاعات (تجدیدنظر شده ۱۴۰۱)دانلود
۸۰۰ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص- تجدیدنظر شده ۱۳۹۰دانلود
۸۰۵ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالیدانلود
۲۴۰۰بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌دانلود
۲۴۱۰بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاریدانلود
۳۴۰۰رسیدگی به اطلاعات مالی آتیدانلود
۴۴۰۰اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌دانلود
۴۴۱۰تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌دانلود

حسابرسی چیست؟

حسابرسی (به انگلیسی Audit) در یک‌جمله عبارت است از بازرسی‌جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد حسابداری به منظور کشف تقلب‌ و‌ اشتباه.

تعریف دیگر: حسابرسی عبارت است از فرآیند بررسی اسناد و مدارک حسابداری به منظور کشف اشتباهات و تقلب و همچنین ارائه اظهار نظر نسبت به دقیق، اصولی، عادلانه و منطبق بر قوانین و مقررات بودن صورت‌های مالی می‌باشد.

هدف از حسابرسی و خلاصه استانداردهای حسابرسی جدید ۱۴۰۲

هدف حسابرسان از مقایسه شواهد جمع‌آوری شده با ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، تعیین میزان انطباق ادعاهای مزبور با معیارهای از پیش تعیین شده است. اگر چه معیارهای مختلفی برای تعیین میزان انطباق وجود دارد، اما در تنظیم صورت‌های مالی اساسی، معمولاً معیار اصلی و مورد قبول، اصول حسابداری یا استانداردهای حسابداری است. در بند ۲ بخش ۲۰۰ نیز تأکید شده‌است که هدف از حسابرسی صورت‌های مالی، اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی براساس اصول حسابداری تهیه شده‌است یا خیر.

حسابرس چه کسی است؟

حسابرس (به انگلیسی Auditor) وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آنها با اصول حسابداری و موارد قانونی را بر عهده دارد.حسابرسی و حسابداری شباهت‌های زیادی با هم دارند.در واقع حسابرسان، کار حسابداران را بررسی و نتیجه کار خود را به هیأت مدیره، سهامداران، بانک‌ها و سایر سازمان‌های نظارتی و قانونی، حسب مورد، گزارش می‌کنند.حسابرس به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد.

مهارت‌های مورد نیاز حسابرس کدامند ؟

برای انجام کار حسابرسی شما باید در زمینه محاسبات و تحلیل اطلاعات مهارت بالا و قابل قبولی داشته باشید. البته در سال‌های اخیر به دلیل کامپیوتری شدن سیستم‌های مالی و حسابداری، یک حسابرس کارآمد می‌بایست علاوه بر اصول و فنون حسابداری و حسابرسی به کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری مختلف نیز تسلط داشته باشد. همچنین باید دارای مهارت‌های ارتباطی، کلامی و نوشتاری خوبی باشید. شما به عنوان حسابرس باید بسیار دقیق بوده و توجه زیادی به جزئیات داشته باشید.

نکات مهم حسابرسی

در این بخش به چند نکته از نکات مهم حسابرسی اشاره می‌شود. این نکات شامل موارد زیر می‌شوند:

  • اعتباردهی، مهم‌ترین نقش حسابرسی در رسیدگی به صورت های مالی می‌باشد.
  • هدف اصلی حسابرسی، تعیین مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی است.
  • یکی از اصول بنیادی آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسی، رازداری است.
  • حسابرسی شرکت‌های دولتی، در ایران توسط دیوان محاسبات کشور صورت می‌گیرد.
  • اجرای استانداردهای حسابرسی، باید در تمامی مراحل حسابرسی مد نظر قرار بگیرد.
  • حسابرس باید بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی شرکت را بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام دهد.
  • بر اساس استانداردهای عمومی، حسابرسی باید توسط فردی انجام گیرد که آموزش فنی و تجربه کافی داشته باشد. آموزش نرم افزار حسابداری، به حسابداران کمک می‌کند تا مهارت لازم برای استفاده از آن‌ها را داشته باشند.
  • گزارش حسابرسی باید بر اساس استاندارد گزارشگری، نشان دهد که صورت های مالی بر طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده‌اند.
  • حسابرس باید برای کشف اشتباهات و تقلب در صورت های مالی، از راهکار استانداردهای حسابرسی استفاده نماید.

الزام رعایت استانداردهای حسابرسی و تغییرات استاندارد حسابداری ۱۴۰۲

واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آن‌ها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی‌که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه‌گذار ایرانی باشد، تهیه صورت‌های مالی واحد فرعی براساس استاندارد حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ضروری است.

استانداردهای‌‌ ۱۴۰۲ برای چه شرکتهایی استفاده میشود؟

استاندارد حسابرسی در‌مورد صورت‌های مالی کلیه واحدهای تجاری اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد‌ دارد.

تفاوت شغل حسابرسی و حسابداری

حسابداری، وظیفه تهیه صورت‌های مالی را بر عهده دارد، ولی حسابرسی وظیفه بررسی صورت‌های مالی تهیه شده و اظهار نظر نسبت به آن‌ها را برعهده دارد.

دانلود استانداردهای حسابرسی جدید ۱۴۰۲ بصورت یکجا

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

با کلیک روی ستاره ها از 1 تا 5 امتیاز بدین

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد رای : 1

تا حالا کسی نظر نداده! اولین نظر رو ثبت کن!

مدیر سایت

ما در تیم پایش حساب در تلاش هستیم تا بهترین مقالات آموزشی در زمینه حسابداری و مالیات را تهیه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *