جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده :

ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند

  1. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
  2. دستگاه-هایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود.
  3. شهرداری‌ها و دهیاری ها تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است. مشمول معافیت این قانون نمی شود.
  4. بنیادها- و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف- حضرت-امام خمینی(ره) و مقام- معظم رهبری.( الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ‌

  • تبصره ۱ – شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد. سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون. حسب مورد. نیست.
  • تبصره ۲ – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی. معدنی. تجاری. خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده. که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود. در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
  • تبصره ۳ – حذف شد. ( به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)