جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده :

ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

  1. وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر. مادر. زن. شوهر. اولاد و اولاد اولاد.
  2. وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد. برادر. خواهر و اولاد آنها.
  3. وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو. عمه. دائی. خاله و اولاد آنها.