ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

  1. وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر. مادر. زن. شوهر. اولاد و اولاد اولاد.
  2. وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد. برادر. خواهر و اولاد آنها.
  3. وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو. عمه. دائی. خاله و اولاد آنها.
مشاوره مالیاتی شرکت ها

عضویت در پایش حساب

لطفا فیلدهای رو به رو را پر کنید

این فیلد الزامی است.
این فیلد الزامی است.
این فیلد الزامی است.
مشاوره مالیاتی شرکت ها

ورود به پایش حساب

لطفا فیلدهای رو به رو را پر کنید